Skjern å laks Albæk

Skjern Å laks og regnbueørred

Skjern å med fangst af undslupne regnbueørred fra Troldhede i august 2022