Regnbueørred i Vorgod og Skjern Å

Skjern Aa laks er ord der får det til at risle ned af ryggen på enhver dansk lystfisker. Her blev og bliver de største danske laks fanget.

Rapport fra 5. til 8. september 2022. Jeg fiskede med min bror Morten.

Mandag aften kørte vi til Troldhede for at se lidt på udslippet af regnbueørreder fra dambruget. Danmarkshistoriens største skybrud betød at vandet steg i dammene og 50 tons fisk slap ud. De svømmede ud en kanal der leder til Vonåen og Kulsøen. Derefter svømmede de undslupne fisk til Vorgod å og til Skjern å.

I kanalen ved Kulsøne var der fyldt med fiskere, der fiskede med powerbait efter mindre ørreder. I søen var der også fisk. Der lå døde fisk mange steder og det stank af fisk. Kommunen havde sat sedler op med opråb til at rydde op osv.

Læs om udslippet af regnbuer og guldørred i den lokale avis i Ringkøbing-Skjern

Fangst af regnbueørreder i Vorgod å 2022

Vi købte dagkort til åen og fandt straks ørreder. Jeg havde sat to fluer på: en regnbueflue (gul Fyggi) men fiskene tog den gule lakseflue. Vi fangede en halv snes fisk. En af dem havde en flot hel hale og et øjeblik troede jeg at det var en laks.

Læs om fluer til undslupne regnbueørreder – såkaldte burhøns.

Regnbuer i Vorgod å

Flere regnbueørreder den 23.september 2022

Jeg tog en hurtig dagtur til Vorgod å. Om morgenen fik jeg en lille bue og havde en stor på et stykke tid begge på den gule lakseflue. Et par tyskere kom. De havde testet fiskeriet i går. men fiskene ville ikke tage noget hverken flue rapala wobler eller spinner. Så prøvede de med en orm og det virkede.

Jeg overlod dem pladsen og prøvede at fange en laks på stykket ned til Skjern å.

Da jeg kom tilbage var der en tredje tysker på pladsen som havde fået et par stykker med orm. jeg gik opstrøms og mødte en belgier som havde fået en pæn fisk på flue. Lakseflue på synkeline. De går dybt sagde han. Han var glad berettede han jeg er alene og behøver blot en fisk. Jeg satte synkeforfang på og havde nogle gode fisk på. Fem slap fri. jeg burde nok gøre alvor af at bruge Bursells releasetackle.

fin grå dag med aftensol. Igen kontemplation ved åens stilhed.

Vorgod Å ved jernbanebroen
Aftensol ved Vorgod å

Ved de sidste regnskyl i august kom der masser af vand i åerne. Men det resulterede også i at 50 tons regnbuer og guldørreder slap ud fra et dambrug i Troldhede. De er nu i Vorgod å og også i Skjern Å.

Borris Fiskeriforening har det nederste stykke af Vorgod å fra jernbanebroen og ned til udløbet i Skjern å.

Skjern Ådalens lystfiskerforening har stykke fra jernbanebroen og opstrøms helt op til Kulsøen.

Skjernådalens fiskeret i Vorgod å fra Jernbanen og opstrøms

På laksetur Skjern Å

Læs om laksefiskeri og sæson og regler

Skjern Å sæson og regler

Premiere 16. april og sidste dag 15. oktober. En lang sæson med mange muligheder. De største laks bliver fanget først. Derefter er der mulighed for at fange laks under 75 cm i anden kvote.

Skjernaadalens lystfiskerforening har fiskevand i Vorgod å nord for jernbanen og til troldhede. Borris foreningen har fiskevand i Vorgod å syd for jernbanen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.